พ่อแม่ของพวกเขาสังเกตเห็นความสามารถทางดนตรีของนักแต่งเพลง Franz Liszt ตั้งแต่วัยเด็ก ชะตากรรมของนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเชื่อมโยงกับดนตรีอย่างแยกไม่ออก การประพันธ์ของ Liszt ไม่สามารถสับสนกับผลงานของนักแต่งเพลงคนอื่น ๆ ในเวลานั้น การสร้างสรรค์ทางดนตรีของ Ferenc มีความแปลกใหม่และไม่เหมือนใคร พวกเขาเต็มไปด้วยนวัตกรรมและความคิดใหม่ ๆ ของอัจฉริยะทางดนตรี นี่เป็นหนึ่งในตัวแทนที่โดดเด่นที่สุดของประเภท […]

หากเราพูดถึงแนวโรแมนติกในดนตรีก็ไม่มีใครพลาดที่จะพูดถึงชื่อของ Franz Schubert เกจิชาวเปรูเป็นเจ้าของผลงานการประพันธ์เพลงกว่า 600 ชิ้น วันนี้ชื่อผู้แต่งเกี่ยวข้องกับเพลง "Ave Maria" ("เพลงที่สามของ Ellen") ชูเบิร์ตไม่ได้ปรารถนาชีวิตที่หรูหรา เขาสามารถยอมที่จะมีชีวิตอยู่ในระดับที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แต่ไล่ตามเป้าหมายทางจิตวิญญาณ จากนั้นเขา […]

Robert Schumann เป็นนักคลาสสิกที่มีชื่อเสียงซึ่งมีส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมโลก มาสโทรเป็นตัวแทนที่สดใสของแนวคิดแนวโรแมนติกในศิลปะดนตรี เขากล่าวว่า ไม่เหมือนจิตใจ ความรู้สึกไม่สามารถผิดพลาดได้ ในช่วงชีวิตอันสั้นของเขา เขาเขียนผลงานที่ยอดเยี่ยมจำนวนมาก การแต่งเพลงของมาสโทรนั้นเต็มไปด้วย […]

Johannes Brahms เป็นนักแต่งเพลง นักดนตรี และวาทยกรที่ยอดเยี่ยม เป็นที่น่าสนใจที่นักวิจารณ์และผู้ร่วมสมัยมองว่ามาสโทรเป็นผู้ริเริ่มและในขณะเดียวกันก็เป็นนักอนุรักษนิยม การแต่งเพลงของเขามีโครงสร้างคล้ายคลึงกับผลงานของ Bach และ Beethoven บางคนกล่าวว่างานของ Brahms เป็นเรื่องวิชาการ แต่คุณไม่สามารถโต้เถียงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างแน่นอน - โยฮันเนสสร้าง […]